Tima

Công nghệ mạng không dây tầm xa LoRa.

Hẹn giờ tắt mở thiết bị, mọi lúc mọi nơi.

Bảo vệ thiết bị, chống quá tải.

Khám phá

Bita

Công nghệ không dây tầm xa LoRa.

Thay đổi tốc độ quay thiết bị dễ dàng.

Bảo vệ thiết bị, chống quá tải.

Khám phá