Công suất Tima

Tìm chọn
Nguồn Công suất Chi tiết
1PHA 1.5kW

• Mạch TIMA

• Khởi động từ (Contactor)
NXC-06 3P/9A 220V 50/60Hz

• Relay nhiệt NXR-25 (7-10A)

• Aptomat (Cầu dao) NXB-63 C16 2P 6kA

1PHA 2.2kW

• Mạch TIMA

• Khởi động từ (Contactor)
NXC-09 3P/12A 220V 50/60Hz

• Relay nhiệt NXR-25 (9-13A)

• Aptomat (Cầu dao) NXB-63 C20 2P 6kA

1PHA 3.7kW

• Mạch TIMA

• Khởi động từ (Contactor)
NXC-18 3P/18A 220V 50/60Hz

• Relay nhiệt NXR-25 (17-25A)

• Aptomat (Cầu dao) NXB-63 C25 2P 6kA

1PHA 5.5kW

• Mạch TIMA

• Khởi động từ (Contactor)
NXC-25 3P/25A 220V 50/60Hz

• Relay nhiệt NXR-38 (23-32A)

• Aptomat (Cầu dao) NXB-63 C32 2P 6kA

3PHA 2.2kW

• Mạch TIMA

• Khởi động từ (Contactor)
NXC-06 3P/9A 380V 50/60Hz

• Relay nhiệt NXR-25 (7-10A)

• Aptomat (Cầu dao) NXB-63 C16 4P 6kA

3PHA 3.7kW

• Mạch TIMA

• Khởi động từ (Contactor)
NXC-09 3P/12A 380V 50/60Hz

• Relay nhiệt NXR-25 (9-13A)

• Aptomat (Cầu dao) NXB-63 C16 4P 6kA

3PHA 5.5kW

• Mạch TIMA

• Khởi động từ (Contactor)
NXC-12 3P/18A 380V 50/60Hz

• Relay nhiệt NXR-25 (12-18A)

• Aptomat (Cầu dao) NXB-63 C20 4P 6kA

3PHA 7.5kW

• Mạch TIMA

• Khởi động từ (Contactor)
NXC-18 3P/25A 380V 50/60Hz

• Relay nhiệt NXR-25 (17-25A)

• Aptomat (Cầu dao) NXB-63 C32 4P 6kA

3PHA 11kW

• Mạch TIMA

• Khởi động từ (Contactor)
NXC-25 3P/32A 380V 50/60Hz

• Relay nhiệt NXR-38 (23-32A)

• Aptomat (Cầu dao) NXB-63 C40 4P 6kA

Tủ điều khiển Tima

Tủ Tima (Tủ điều khiển Tima)

Mạch TIMA

Mạch TIMA (Mạch điều khiển)

CHINT Contactor, Khởi động từ

Contactor (Khởi động từ)

CHINT Relay nhiệt

Rơle nhiệt (Relay nhiệt)

CB, Cầu giao tự ngắt

Aptomat (CB, Cầu dao tự ngắt)

Tủ Tima được thiết kế gồm 4 thành phần chính:

 1. Mạch TIMA (Mạch điều khiển)
  Thương hiệu 2Lúa - Việt Nam.
 2. Khởi động từ (Khởi động từ)
  Thương hiệu CHINT - Trung Quốc.
 3. Rơle nhiệt (Relay nhiệt)
  Thương hiệu CHINT - Trung Quốc.
 4. Aptomat (CB, Cầu dao tự ngắt)
  Thương hiệu CHINT - Trung Quốc.

☑ Nguồn điện vào / ra 220V-1PHA hoặc
380V-3PHA tùy theo yêu cầu lắp đặt.

☑ Bảo hành 12 tháng.

☑ Đổi trả trong vòng 7 ngày.

☑ Hình ảnh có thể khác so với thực tế !