Công suất Bita

Tìm chọn
Nguồn Công suất Chi tiết
1PHA 1.5kW

• Mạch BITA

•Aptomat (Cầu dao) NXB-63 C16 2P 6kA

• Biến tần 1.5kW (IST230A-S15B)
1PHA 220V -> 3PHA 220V

1PHA 2.2kW

• Mạch BITA

• Aptomat (Cầu dao) NXB-63 C20 2P 6kA

• Biến tần 2.2kW (IST230A-S22B)
1PHA 220V -> 3PHA 220V

3PHA 1.5kW

• Mạch BITA

• Aptomat (Cầu dao) NXB-63 C10 4P 6kA

• Biến tần 1.5kW (IST230A-T15B)
3PHA 220V/380V -> 3PHA 220V/380V

3PHA 2.2kW

• Mạch BITA

• Aptomat (Cầu dao) NXB-63 C16 4P 6kA

• Biến tần 2.2kW (IST230A-T22B)
3PHA 220V/380V -> 3PHA 220V/380V

3PHA 3.7kW

• Mạch BITA

• Aptomat (Cầu dao) NXB-63 C16 4P 6kA

• Biến tần 3.7kW (IST230A-T40B)
3PHA 220V/380V -> 3PHA 220V/380V

3PHA 5.5kW

• Mạch BITA

• Aptomat (Cầu dao) NXB-63 C20 4P 6kA

• Biến tần 5.5kW (IST230A-T55B)
3PHA 220V/380V -> 3PHA 220V/380V

Tủ điều khiển Bita

Tủ BITA (Tủ điều khiển Bita)

Mạch BITA

Mạch BITA (Mạch điều khiển)

Biến tần, Inverter

VFD (Biến tần)

CB, Cầu giao tự ngắt

Aptomat (CB, Cầu dao tự ngắt)

Tủ Bita được thiết kế gồm 3 thành phần chính:

  1. Mạch BITA (Mạch điều khiển)
    Thương hiệu 2Lúa - Việt Nam.
  2. Biến tần (Biến tần)
    Thương hiệu CNC - Trung Quốc.
  3. Aptomat (CB, Cầu dao tự ngắt)
    Thương hiệu CHINT - Trung Quốc.

☑ Nguồn điện vào 1PHA/220V điện ra 3PHA/220V

☑ Nguồn điện vào 3PHA/380V điện ra 3PHA/380V

☑ Bảo hành 12 tháng.

☑ Đổi trả trong vòng 7 ngày.

☑ Hình ảnh có thể khác so với thực tế !